Vi utfører asbestsanering i Agder og Telemark

Asbest er i dag forbudt som bygningsmateriale, men var mye brukt i Norge for noen tiår siden. Derfor er det viktig å fjerne asbesten fra bygninger som skal pusses opp eller rehabiliteres, men like viktig er det at asbestfjerning utføres av kvalifisert personell.

Agder Entreprenør AS har for tiden tre mann som er kvalifisert for asbestsanering og vi utfører både innvendig og utvendig asbestsanering. Vi utfører rivning, fjerning og sikring av asbest og asbestholding materiale. Vi utfører fjerning av asbest for både privatmarkedet og det offentlige.

Asbestsanering skal utføres av et godkjent firma på grunn av helserisikoen som er forbundet med asbestsanering. Asbestfibrene som pustes inn er veldig helseskadelige og kan feste seg dypt i lungene slik at de ikke kan hostes opp igjen og dette kan igjen forårsake kreft og asbestose (en støvlungesykdom som gjør at du blir mer og mer tungpustet) Dette er begge sykdommer som det kan ta opptil 10-20 år før du oppdager at du har fått det.

Agder Entreprenør AS har hatt godkjenning for riving/fjerning av asbest siden 1992.

Kontaktperson for absestsanering

Thorfinn Stensland

Tlf. +47 370 71 220 
E-post: postmaster@agderentreprenor.no